thuốc bôi fluconazole – Tác dụng của thuốc

thuốc bôi fluconazole

các liên kết được tài trợ

Tác dụng của thuốc fluconazol

Fluconazol là loại biệt dược được sử dụng trong những trường hợp bị nhiễm nấm Candida ở miệng – họng, thực quản, âm hộ – âm đạo cùng những chứng nhiễm nấm Candida toàn thân nghiêm trọng khác…Cùng tìm hiểu thật kỹ càng về loại thuốc này, thông qua bài viết: Tác dụng của thuốc fluconazol.  Thông tin của thuốc fluconazol Tên quốc tế: Fluconazole. Loại thuốc: Chống nấm. Dạng thuốc và hàm lượng của thuốc fluconazol Dạng uống: Viên nén 50 mg, 100 mg, 200 mg; lọ 350 mg, 1400 mg bột tinh thể để pha 35 ml hỗn dịch. Dạng tiêm (chỉ dùng để truyền tĩnh mạch): Lọ 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml trong dung dụch dextrose 5%, lọ 50 …

Đọc Thêm »

Tác dụng của thuốc fluconazol

Fluconazol là loại biệt dược được sử dụng trong những trường hợp bị nhiễm nấm Candida ở miệng – họng, thực quản, âm hộ – âm đạo cùng những chứng nhiễm nấm Candida toàn thân nghiêm trọng khác…Cùng tìm hiểu thật kỹ càng về loại thuốc này, thông qua bài viết: Tác dụng của thuốc fluconazol.  Thông tin của thuốc fluconazol Tên quốc tế: Fluconazole. Loại thuốc: Chống nấm. Dạng thuốc và hàm lượng của thuốc fluconazol Dạng uống: Viên nén 50 mg, 100 mg, 200 mg; lọ 350 mg, 1400 mg bột tinh thể để pha 35 ml hỗn dịch. Dạng tiêm (chỉ dùng để truyền tĩnh mạch): Lọ 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml trong dung dụch dextrose 5%, lọ 50 …

Đọc Thêm »