giá thuốc transamin 250mg – Tác dụng của thuốc

giá thuốc transamin 250mg

Tác dụng của thuốc transamin

Transamin là một chất tổng hợp có hoạt lực mạnh được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực y tế. Tác dụng của thuốc transamin phổ biến ở nhiều nhóm bệnh khác nhau với các công năng riêng biệt. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu những vấn đề liên quan đến loại thuốc này.  Thành phần của thuốc transamin + Mỗi 1 viên: Acide tranexamique 250 mg; 500 mg. + Mỗi 1 ống thuốc 5 ml dung dịch 5%: Acide tranexamique 250 mg. + Mỗi 1 ống thuốc 2,5 ml Transamin S: Acide tranexamique 250 mg. + Mỗi 1 ống thuốc 10 ml Transamin S:  Acide tranexamique 1000 mg Tác dụng của thuốc transamin + Xuất huyết ở phổi, …

Đọc Thêm »

Tác dụng của thuốc transamin

Transamin là một chất tổng hợp có hoạt lực mạnh được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực y tế. Tác dụng của thuốc transamin phổ biến ở nhiều nhóm bệnh khác nhau với các công năng riêng biệt. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu những vấn đề liên quan đến loại thuốc này.  Thành phần của thuốc transamin + Mỗi 1 viên: Acide tranexamique 250 mg; 500 mg. + Mỗi 1 ống thuốc 5 ml dung dịch 5%: Acide tranexamique 250 mg. + Mỗi 1 ống thuốc 2,5 ml Transamin S: Acide tranexamique 250 mg. + Mỗi 1 ống thuốc 10 ml Transamin S:  Acide tranexamique 1000 mg Tác dụng của thuốc transamin + Xuất huyết ở phổi, …

Đọc Thêm »